Privacy-statement

Privacy statement voor leden van ijsclub De Hoeken

Als U lid bent van ijsclub De Hoeken moeten wij persoonsgegevens van U verwerken. In dit privacy statement vertellen we U wat we met Uw gegevens doen. Om Uw inschrijving te verwerken en U lid te kunnen maken van onze vereniging hebben we persoonsgegevens van U nodig. Deze gegevens verwerken wij in onze ledenadministratie. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie. In verband met de inning van de contributie geven we Uw gegevens door aan de Xbank. Als de baan open is en er geschaatst wordt, kunnen foto’s worden gemaakt ten behoeve van promotie van onze vereniging op de website, drukwerk, social media of andere media. Indien U vrijwilliger bent van de ijsclub, zullen wij uw email adres gebruiken voor uitnodigingen voor evenementen zoals NL doet, de jaarlijkse BBQ of de Waaljut actie. Uw inschrijfgegevens bewaren we tot maximaal een jaar na beëindiging van Uw lidmaatschap. Daarna worden ze verwijderd uit de ledenadministratie. Wij zijn verplicht de financiële administratie zeven jaar te bewaren. Bestuursstukken worden voor onbepaalde tijd bewaard. U heeft het recht om de gegevens die wij over U verwerken in te zien. Als deze onjuist zijn, moeten we deze corrigeren. U mag ons ook vragen Uw gegevens te wissen. Een verzoek om inzage, correctie of wissing kunt U sturen aan info@De-Hoeken.nl. Indien U bezwaar hebt tegen een vorm van verwerken dan kunt U een gemotiveerd bezwaar sturen aan het hiervoor genoemde e-mailadres. Wij kunnen gegevens alleen wissen als er geen reden meer is om ze te verwerken. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is ijsclub De Hoeken, bereikbaar per e-mailadresinfo@de-hoeken.nl of het hierboven genoemde postadres. Als U vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging dan kunt U een bericht sturen aan het hiervoor genoemde e-mailadres. Als U een klacht heeft over de manier waarop we Uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als U ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt U doen door een bericht te sturen aan bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke, via bovenstaande contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor een uitgebreide versie van ons privacybeleid.

Reacties zijn gesloten.