Aanleg van de baan

In 2013  is overeenstemming bereikt met de eigenaar en gebruikers van de grond en er zijn voldoende financiële middelen om in ieder geval met de aanleg van de infrastructuur te beginnen.

De omgevingsvergunning is daarna bij de gemeente aangevraagd en deze is ook snel verleend. Midden november 2013 werd een aanvang gemaakt met het aanleggen van de kades om de nieuwe baan. Ook is de pompplaats aangelegd om de baan aan het begin van de winter vol water te kunnen pompen. Als de baan is volgepompt met water dan staat er ongeveer 20 tot 40 cm water op de baan. Dat is volkomen veilig.  In de baan zijn verder afwateringsputten aangelegd om na afloop van het seizoen de baan weer te kunnen laten leeg lopen.

Onderstaande kaartje geeft de vorm van de baan. Het clubhuis is in 2013 nog niet gebouwd maar de plaats waar die zal komen staat al op de kaart ingetekend.  De uitstulping aan de rechterkant van de baan is de pomplokatie. Daar wordt het water vanuit de sloot op de baan gepompt. Op de plaats van de aangegeven lampjes staan vier lichtmasten.

De nieuwe baan is weer een 400 meter baan, die zo uitgezet wordt, dat de bochten vergelijkbaar zijn met de standaard wedstrijdbanen in Nederland. Gelukkig hebben we het voor elkaar kunnen krijgen de kleinsten buiten de wedstrijdbaan te houden. Er komt een krabbelbaan direct voor het nieuw te bouwen clubhuis, zodat de ouders hiervandaan direct zicht op de kinderen kunnen houden.

 

Reacties zijn gesloten.