ALV en nieuwe statuten

Op woensdagavond 8 november 2023 om 19.30u is er een Algemene LedenVergadering (ALV). Deze wordt gehouden in het clubhuis van de ijsclub aan de Saneringsweg 3A in IJzendoorn. We willen dan de nieuwe statuten met u bespreken en zo mogelijk vaststellen. Om ze te kunnen vaststellen moet, volgens de huidige geldende statuten, tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn. We verwachten dat niet 2/3 vd de ca 800 leden aanwezig zal zijn. De huidige (oude) statuten voorzien hierin. We moeten dan binnen 4 weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering houden. Op deze tweede ALV moet 2/3 van de stemmen van de aanwezige leden vóór de nieuwe statuten zijn om ze te kunnen vaststellen. We gaan er van uit dat deze 2e ALV nodig zal zijn. Alle agendapunten schuiven in dat geval door naar de 2e ALV. De 2e ALV vindt plaats op woensdagavond 29 november 2023 om 19.30u in het Gerrit Van Riemsdijkhuis, J.R. Zeemanstraat 12A te IJzendoorn.

Via de linken hieronder vindt u de agenda’s en de huidige (oude) statuten en de voorgestelde nieuwe statuten:

Agenda’s voor 8 en 29 november 2023:

http://ijsclubdehoeken.verenigingen-ijzendoorn.nl/files/2023/10/Voorstel-Agenda-ALV-2023.docx

Oude Statuten:

http://ijsclubdehoeken.verenigingen-ijzendoorn.nl/files/2023/10/Statuten-de-Hoeken-1-gecomprimeerd.pdf

Nieuwe statuten:

http://ijsclubdehoeken.verenigingen-ijzendoorn.nl/files/2023/10/Statutenwijziging-Vereniging-De-Hoeken.pdf

met groet,

Bestuur IJsclub De Hoeken

Reacties zijn gesloten.