Wel of niet schaatsen??

Het wordt spannend deze week. Kunnen we wel of niet schaatsen? De baan was op maandagochtend nog niet helemaal dichtgevroren. De wind speelt ons parten. Er zijn nog een paar wakken. We zijn al wel druk bezig om er voor te zorgen dat we er klaar voor zijn mocht het ijs dik genoeg zijn. Het clubgebouw, de parkeerplaats en de verlichting worden in orde gemaakt. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. Duimt u svp met ons mee. Bestuur IJsclub De Hoeken

10 maart …..klussen tijdens NL-doet

Op zaterdag 10 maart is er weer een NL-doet dag waar we als ijsclub graag aan meedoen. We willen de volgende zaken aanpakken: Plaatsen flexibele verlichtingsmasten, elektrisch aansluiten en lampen vervangen, Verlengen buizen pompen, elektrisch aansluiten en testen pompen buizen en kabels Schilderen markeringsblokken oranje Schilderen binnenkant deur Beugel speakers maken/plaatsen Kade noordzijde aanvullen met klei Herstel voegwerk Container afvoeren Als u zin en tijd hebt om ons te komen helpen.....heel graag, u bent van harte welkom bij de ijsbaan De hoeken aan de Saneringsweg 3A te IJzendoorn. We klussen tussen 10u en ca 15.30u. Natuurlijk zorgen wij weer voor eten en drinken!

‘Boodschappenlijstje’

We hebben nog een aantal zaken nodig om de baan goed te kunnen gebruiken. Bv afzetlint voor de parkeerplaats en elektriciteitskabel voor de verlichting. Het hele lijstje vind u onder de kop 'Boodschappenlijstje' in het hoofdmenu. Als u hiervan toevallig iets in de schuur heeft liggen of op zolder, u heeft het niet nodig en u wilt dat doneren aan de ijsclub....heel graag en hartelijke dank!! Ter herinnering: Volgende week woensdagavond 8 november is onze algemene ledenvergadering IN HET CLUBHUIS OM 8 UUR. Wellicht tot dan, Bestuur IJsclub De Hoeken.

Algemene ledenvergadering, 8 nov, clubhuis.

Beste schaatsliefhebbers, Op woensdag 8 november vindt de algemene ledenvergadering plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub De Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn. De instandhouding van baan en clubhuis wordt besproken, de financiële situatie en enkele wijzigingen in het bestuur. De agenda ziet er al volgt uit:
  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag ALV 2016
  4. Verslag secretariaat
  5. Verslag penningmeester w.o. Ledenadminisatratie
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Begroting, plannen, contributie 2017-2018
  8. Bestuursleden/verkiezing
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Wij hopen u te verwelkomen op 8 november in het clubhuis Bestuur van IJsclub De Hoeken

Waaljutactie

Dag allen, Zaterdag 14 oktober gaan we weer rommel opruimen langs de Waal. Wie zin heeft om deze zaterdagochtend en evt een stukje middag mee te lopen in de uiterwaarden en langs de strandjes van de Waal om rommel op te ruimen, is welkom. Onze omgeving blijft er mooi van en het brengt wat op voor de ijsclub. We verzamelen ons dit keer om 9.00u bij het begin van het wandelpad door de Gouverneurspolder bij Ochten. De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en zakken. We gaan weer hetzelfde stuk uiterwaard doen als de vorige keer, te weten de westelijke helft van de gouverneurspolder bij Ochten. Voor eten drinken wordt gezorgd. Als je zin hebt om mee te doen, laat dat dan even weten via info@de-hoeken.nl. We hopen op goed weer, groet, Het bestuur van IJsclub De Hoeken