Johannes Meijer

Ons Lid van Verdienste Johannes Meijer is op 91 jarige leeftijd overleden. Hij heeft veel voor IJsclub De Hoeken betekend. Hij heeft er veel werk verzet en bleef steeds betrokken bij de IJsclub. Ook bij ons 50 jarig bestaan wat we vorig jaar hebben gevierd was hij met zijn vrouw aanwezig. We bedanken hem hiervoor en wensen zijn vrouw en familie alle sterkte toe.

Bestuur IJsclub De Hoeken

Reacties zijn gesloten.