Algemene Ledenvergadering Agenda

IJsliefhebbers,
Woensdag 21 november is de algemene ledenvergadering van de IJsclub.
Start 20.00u in het clubhuis van IJsclub de Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn.

De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. notulen doornemen Verslag ALV 2017
4. Verslag secretariaat, jaarbeeld nov 2017- nov 2018
5. AGV, privacybeleid
6. Verslag penningmeester w.o. Ledenadminisatratie
7. Verslag kascontrolecommissie en fiattering
8. Begroting, plannen, contributie 2017-2018
9. Bestuursleden/verkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

tot woensdag,
Het bestuur van de IJsclub

Reacties zijn gesloten.