Algemene Ledenvergadering Agenda

IJsliefhebbers, Woensdag 21 november is de algemene ledenvergadering van de IJsclub. Start 20.00u in het clubhuis van IJsclub de Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn. De agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. notulen doornemen Verslag ALV 2017 4. Verslag secretariaat, jaarbeeld nov 2017- nov 2018 5. AGV, privacybeleid 6. Verslag penningmeester w.o. Ledenadminisatratie 7. Verslag kascontrolecommissie en fiattering 8. Begroting, plannen, contributie 2017-2018 9. Bestuursleden/verkiezing 10. Rondvraag 11. Sluiting tot woensdag, Het bestuur van de IJsclub

Reacties zijn gesloten.