Algemene ledenvergadering, 8 nov, clubhuis.

Beste schaatsliefhebbers, Op woensdag 8 november vindt de algemene ledenvergadering plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van IJsclub De Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn. De instandhouding van baan en clubhuis wordt besproken, de financiële situatie en enkele wijzigingen in het bestuur. De agenda ziet er al volgt uit:
  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag ALV 2016
  4. Verslag secretariaat
  5. Verslag penningmeester w.o. Ledenadminisatratie
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Begroting, plannen, contributie 2017-2018
  8. Bestuursleden/verkiezing
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Wij hopen u te verwelkomen op 8 november in het clubhuis Bestuur van IJsclub De Hoeken

Reacties zijn gesloten.