NL-doet op 16 maart

Op zaterdag 16 maart is er weer een NL-doet dag waar we als ijsclub graag aan meedoen. Als u zin en tijd hebt om ons te komen helpen.....heel graag, u bent van harte welkom op 16 maart bij de ijsbaan De hoeken aan de Saneringsweg 3A te IJzendoorn. We klussen tussen 10u en ca 15.30u. Natuurlijk zorgen wij weer voor eten en drinken! In een volgend bericht laten we weten welke klusjes er op het programma staan. groet, Bestuur Ijsclub De Hoeken

Algemene Ledenvergadering Agenda

IJsliefhebbers, Woensdag 21 november is de algemene ledenvergadering van de IJsclub. Start 20.00u in het clubhuis van IJsclub de Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn. De agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. notulen doornemen Verslag ALV 2017 4. Verslag secretariaat, jaarbeeld nov 2017- nov 2018 5. AGV, privacybeleid 6. Verslag penningmeester w.o. Ledenadminisatratie 7. Verslag kascontrolecommissie en fiattering 8. Begroting, plannen, contributie 2017-2018 9. Bestuursleden/verkiezing 10. Rondvraag 11. Sluiting tot woensdag, Het bestuur van de IJsclub

Algemene ledenvergadering 21 november

IJsliefhebbers, Op woensdag 21 november 2018 vindt de algemene ledenvergadering plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Clubhuis van IJsclub de Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn. De agenda volgt nog. Het Bestuur

Waalopruimactie 6 oktober 9.15u-ca 13u

Rivierliefhebbers, Zaterdag 6 oktober is het weer zover. We gaan voor de vierde keer rommel opruimen in de uiterwaarden bij Ochten. We hebben weer hetzelfde traject, de gouverneurspolder bij Ochten Start om 9.15u met koffie bij het begin van het wandelpad de polder in. Voor handschoenen, knijpers, zakken wordt gezorgd. Om ca 12.30u sluiten we af met een veldlunch. Als je zin hebt om mee te doen en je hebt je nog niet opgegeven: svp aanmelden bij info@de-hoeken.nl. Tot 6 oktober! Het bestuur van IJsclub De Hoeken

Waalopruimactie zaterdag 6 oktober 9.15u-ca 13.00u

Dag ijsliefhebbers, Na een winter met fraai natuurijs en een zomer met lekker vanilleijs is het weer zover: we gaan de uiterwaarden van de Waal opruimen. Na de lage stand van de Waal de afgelopen weken is het de vraag hoeveel rommel er in oktober op te ruimen is. We gaan het zien. Waarschijnlijk gaan we weer aan de slag in de Gouverneurspolder bij Ochten Als je zin hebt om een half dagje mee te helpen dan horen we dat graag. Svp even aanmelden bij info@de-hoeken.nl. Zoals andere keren wordt er gezorgd voor handschoenen, zakken en hesjes en is er na afloop een lekkere lunch. Groet, Het bestuur van IJsclub De Hoeken