Waalopruimactie wordt verzet naar 4 mei

Dag Waaljutters,
Vanwege het hoge water kunnen we NIET Waaljutten op zaterdag 30 maart. De gemeente heeft aangegeven dat we het nu op doen op zaterdag 4 mei (5 weken later).
(Eerder kan niet: 2 weken later is te vroeg, 3 weken later is het pasen, 4 weken later is het koningsdag).
4 mei is weliswaar Dodenherdenking, maar de herdenkingen zijn veelal ‘s-avonds en dan zijn we klaar met jutten.
We werken dit jaar samen met Motorclub ‘Kabeltje Strak’ en doen weer hetzelfde traject als voorgaande jaren.
We hopen dat degenen die zich hadden aangemeld ook op 4 mei kunnen. Mochten anderen op 4 mei mee willen werken…graag!
Laat svp even weten via info@de-hoeken.nl of je op 4 mei komt.
Groet!
IJsclub De Hoeken, ook namens
Motorclub Kabeltje Strak

NL-doet op 16 maart

Wat gaan we doen?:
-pompen uit het water halen en opbergen
-pompen checken op werking (laatste keer deed de grote pomp het niet)
-2 masten voor parkeerplaats voorzien van ledlampen
-windbescherming kassa maken
-achterzijde verrijdbare tafel dicht maken
-achterkant bestuurszithoek dicht maken
-afvoergeul in terrein schoonmaken
-touw vlaggenmasten bij hek vervangen
-controle alarminstallatie en camera’s
-evt controle veegmachines
groet, tot zaterdag.

Waalopruimactie 30 maart

Zaterdag 30 maart gaan we weer rommel opruimen in de uiterwaarden.
Dit jaar doen we dat samen met motorclub ‘Kabeltje Strak’. Het traject dat we dit jaar moeten schoonmaken is nog niet bekend, dat horen jullie nog.
We beginnen weer om ca 9.15u. Het verzamelpunt laten we ook zo snel mogelijk weten.
De gemeente zorgt voor handschoenen, vuilniszakken, gele hesjes(!!) en knijpers.
We zorgen zelf voor koffie vooraf en een lekkere lunch na afloop.
Hopelijk zien we jullie weer en hebben we wat het weer betreft weer net zo veel geluk als vorige jaren.
groet,
IJsclub De Hoeken
Motorclub Kabeltje Strak

NL-doet op 16 maart

Op zaterdag 16 maart is er weer een NL-doet dag waar we als ijsclub graag aan meedoen.
Als u zin en tijd hebt om ons te komen helpen…..heel graag, u bent van harte welkom op 16 maart bij de ijsbaan De hoeken aan de Saneringsweg 3A te IJzendoorn.
We klussen tussen 10u en ca 15.30u.
Natuurlijk zorgen wij weer voor eten en drinken!
In een volgend bericht laten we weten welke klusjes er op het programma staan.
groet,
Bestuur Ijsclub De Hoeken

Algemene Ledenvergadering Agenda

IJsliefhebbers,
Woensdag 21 november is de algemene ledenvergadering van de IJsclub.
Start 20.00u in het clubhuis van IJsclub de Hoeken, Saneringsweg 3A, 4053 JK IJzendoorn.

De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. notulen doornemen Verslag ALV 2017
4. Verslag secretariaat, jaarbeeld nov 2017- nov 2018
5. AGV, privacybeleid
6. Verslag penningmeester w.o. Ledenadminisatratie
7. Verslag kascontrolecommissie en fiattering
8. Begroting, plannen, contributie 2017-2018
9. Bestuursleden/verkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

tot woensdag,
Het bestuur van de IJsclub